Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Frikort eller skattekort?

  • Skriv ut

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger. 

  • Hvis du tjener 50 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt. Bestill frikort. 
  • Hvis du tror du kommer til å tjene mer enn 50 000 kroner, bestill skattekort.

På frikortet kan du tjene opp til 50 000 kroner uten at du blir trukket i skatt. Det gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji. Det gjelder også alle feriepengene du får utbetalt. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 50 000 kr.

Hva hvis jeg har frikort, og så oppdager at jeg kommer til å tjene over 50.000?

Dersom du først har hatt frikort og kommer til å tjene over 50.000, må du søke om nytt skattekort. Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt i, tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke vil den totale skatten bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort vil arbeidsgiver trekke 50% skatt av inntekten du tjener ut over frikortet.

Renteinntekter

Hvis du har andre inntekter i tillegg til lønn, for eksempel renter på bankinnskudd, kan det være at du skal betale skatt selv om du har mindre enn 50 000 kroner i lønn. Du kan regne ut om det blir skatt eller ikke ved å bruke vår kalkulator for skatteberegning.

Hvis beregnet skatt blir mindre enn 100 kroner kan du bestille frikort.

Hvis beregnet skatt blir 100 kroner eller mer, bestill skattekort.

Skattefrie småjobber

Dersom lønnsinntekten din i løpet av året hos en arbeidsgiver ikke overstiger kr 1000, skal du ikke oppgi dette til Skatteetaten.
Jobber du for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, kan du tjene opptil 10 000 kroner i løpet av året hos denne organisasjonen uten å måtte oppgi det. For lønnsarbeid i hjemmet, i hagen, med bilen eller på fritidseiendommen til en privatperson. kan du tjene opptil 6 000 kroner i løpet av året hos denne personen uten å måtte oppgi det.

Ta vare på lønnsslippen

Hver gang du får lønn, skal du få lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og hva som eventuelt er trukket fra i skatt. Den er også kvittering for betalt skatt – ta vare på den.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om skattekort og frikort.

Start chat med oss

Her kan du bestille:

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.