Skatteklasser

  • Skriv ut

Skattesystemet består av to skatteklasser for personlige skattytere: skatteklasse 1 og skatteklasse 2.

Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Personfradraget er et fribeløp ved beregningen av skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekt). Personfradraget i klasse 2 er høyere enn i klasse 1.

Det særskilte fradraget for bosatte i Finnmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms  (Finnmarksfradraget) er det samme i skatteklasse 1 og skatteklasse 2.

Du trenger ikke kreve personfradraget og Finnmarksfradraget i selvangivelsen, dette gis automatisk på bakgrunn av de opplysningene Skatteetaten har.

Alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1.

For enslige som forsørger barn under 18 år finnes et et særfradrag som erstatter fordelen ved skatteklasse 2. Enslige forsørgere får skatteklasse 1 på sitt skattekort.

I skatteklasse 0 gis det ikke personfradrag.

Eksempler

  • Enslig skattyter får skatteklasse 1. Med enslig menes her person som er ugift, skilt, separert eller enke/enkemann.
  • Ektefeller som liknes særskilt for sin inntekt, dvs. at ektefellenes inntekter liknes hver for seg, får skatteklasse 1 ved beregning av inntektsskatten.
  • Ektefeller som liknes under ett for begges samlede inntekt, får skatteklasse 2.
  • Dødsbo liknes i skatteklasse 1 eller 2 for det året skattyter døde.
  • Dødsbo lignes i skatteklasse 0 for år som følger etter dødsfallåret (når boet ikke er oppgjort).
  • Upersonlige skattytere (for eksempel aksjeselskap) liknes i skatteklasse 0.

Les mer om klassefastsettelse i Skatte-ABC.

Les mer...

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.