Tabelltrekk for skattekort

Selvbetjening

  • Skriv ut

Her finner du en elektronisk versjon av trekktabellene. Trekktabellene viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke dersom du har et skattekort som viser en tabell.

Nytt i skattekortet for 2018

Skattekortet inneholder én eller flere trekkoder som arbeidsgiver/pensjonsutbetaler skal trekke etter. Det er fem trekkoder for lønn og én for pensjon

Når arbeidsgiver/pensjonsutbetaler henter ditt skattekort, får han/hun opplyst både tabelltrekk og prosentsats.

Har du flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere må du passe på at tabelltrekk blir brukt bare ett sted. Tabelltrekket bør brukes der du har høyest inntekt (hovedarbeidsgiver/-pensjonsutbetaler).

Regler for valg av tabell:

  • Gjelder lønnen for minimum 25 dager og maksimum 31 dager (1 måned) velges månedstabell.
  • Gjelder lønnen 18-24 dager deles lønnen på tre, uketabell velges, og trekkbeløpet multipliseres med tre.
  • Gjelder lønnen 11-17 dager velges 14-dagerstabell.
  • Gjelder lønnen 5-10 dager velges uketabell.
  • Gjelder lønnen for høyst 4 dager velges dagstabell.

Etterbetaling og tabellkort

Skatt på etterbetalinger for inneværende år:
For etterbetalinger som gjelder for tidligere perioder i inneværende år, vil skattekortets prosentdel bli benyttet dersom skattepliktig har tabellkort, og prosentatsen dersom skattepliktig har prosentkort.

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør for tidligere år:
NAV og andre pensjonsutbetalere skal bruke følgende satser ved etterbetalinger fra tidligere år. 

  • 44 prosent som standardsats for uføretrygd. Unntak 40 prosent for brukere som skatter til Finnmark og deler av Troms.
  • 32 prosent for pensjoner og supplerende stønad. Unntak 28 prosent for brukere som skatter til Finnmark og deler av Troms.
  • 15 prosent for brukere som er pliktig til å betale kildeskatt, gjelder pensjoner og uføretrygd.
  • Svalbardskatt trekkes med 13,1 prosent for pensjonsytelser og 16,2 prosent for uføretrygd og ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt.

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet (sjøtabell) 

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h er det fastsatt egne trekktabeller.

0100  Trekktabell Klasse 1.

For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag.

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

0101  Trekktabell  Klasse 1

For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.