Tabelltrekk for skattekort

Selvbetjening

  • Skriv ut

Her finner du en elektronisk versjon av trekktabellene. Trekktabellene viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke dersom du har et skattekort som viser en tabell.

Når arbeidsgiver/pensjonsutbetaler henter ditt skattekort, får han/hun opplyst både tabelltrekk og prosentsats.

Har du flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere må du passe på at tabelltrekk blir brukt bare ett sted. Tabelltrekket bør brukes der du har høyest inntekt (hovedarbeidsgiver/-pensjonsutbetaler).

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet (sjøtabell) 

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h  er det fastsatt egne trekktabeller.

0100  Trekktabell Klasse 1.

For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag.

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

0101  Trekktabell  Klasse 1

For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

0200  Trekktabell klasse 2

For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

0201  Trekktabell Klasse 2

For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag

Tabellen gjelder sjømenn bosatt i utlandet.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nærmere orientering om ordningen. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

Trekktabeller for tidligere år

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.