ID-kontroll

Alle som skal jobbe i Norge må gjennomgå ID-kontroll når de melder flytting og søker om skattekort første gang. Da må du møte personlig på skattekontoret for å legitimere deg. Møt opp på ett av 42 utvalgte skattekontor innen 8 dager etter at du har kommet til Norge.

Retningslinjer for ID-kontroll

Når du møter på skattekontoret på ID-kontroll, må du vise frem en del dokumentasjon. Hva slags dokumentasjon som kreves, avhenger av hvor du kommer fra.

Hvor lenge skal du jobbe i Norge?

Har du oppholds- og arbeidstillatelse på 6 måneder eller mer, skal du registreres som bosatt i Norge og få et fødselsnummer (særskilt identifikasjonsnummer) som følger deg hele livet.

For å melde flytting til Norge, må du fylle ut skjemaet RF-1401.

Har du oppholdstillatelse for mindre enn 6 måneder, skal du ikke registreres som bosatt i Norge. Du må søke om skattekort og får i den forbindelse et D-nummer (midlertidig personnummer). For å få D-nummer, må du også gjennom en id-kontroll.

Vær klar over at det kan ta 3-5 uker å få tilsendt fødselsnummer/D-nummer og få informasjon om skattekortet ditt.

Fødselsnummer/D-nummer

Fødselsnummeret brukes til å identifisere deg hos offentlige myndigheter. Med fødselsnummeret (eller D-nummeret) kan du åpne bankkonto i Norge som arbeidsgiveren din kan sette inn din lønn på, og som myndighetene senere kan overføre penger til om du har betalt for mye skatt.

Fødselsnummeret bruker du også til å søke om fastlege.