Innledning

Når du er au pair i Norge, kan du lære om norsk kultur og språk ved å bo hos en norsk familie. Samtidig får du lommepenger/lønn for å hjelpe familien med enkle arbeidsoppgaver som barnepass og lett husarbeid. I tillegg vil du ha fri kost og losji hos vertsfamilien. Det du mottar fra vertsfamilien, må du betale skatt av, men norskkurset som vertsfamilien betaler er skattefritt.

På UDI sine nettsider finner du reglene for søknad om opphold i Norge som au pair.

Etter at du har søkt om og fått oppholdstillatelse fra UDI og fått registrert (effektuert) tillatelsen hos politiet ved personlig oppmøte, må du møte på skattekontoret for å melde flytting til Norge. For å kunne melde flytting, må du ha oppholdstillatelse på 6 måneder eller mer. Du vil da få et fødselsnummer.

Når du skal oppholde deg i Norge som au pair og motta lommepenger fra vertsfamilien, må du ha et skattekort. Dette kan du søke om samtidig som du melder flytting til Norge. Har du oppholdstillatelse på mindre enn seks måneder, skal du ikke melde flytting til Norge, men kun søke om skattekort. Du vil da få tildelt et såkalt D-nummer (i stedet for fødselsnummer).

Du vil normalt være medlem i den norske folketrygden fra første dag som au pair i Norge. Sjekk med NAV om reglene for dette, og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet.