Lønnsslipp

Lønnsslipp er en kvittering for lønn du har mottatt og skatt som trukket.

Dersom vertsfamilien din benytter forenklet a-melding, A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet, skal melding om lønnen og oppgjør for skattetrekk sendes til skatteoppkreveren samtidig med at du får utbetalt lønnen. Du skal få en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling av det som er opptjent i løpet av året. Du må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen.

Dersom vertsfamilien benytter den ordinære a-meldingen skal du få en sammenstilling som viser hvor mye du har tjent og er trukket i skatt i løpet av året hos vertsfamilien. Oppgaven skal du motta i januar året etter inntektsåret. Den gir grunnlag for å kontrollere skattemeldingen.