Skattemelding

Skattemelding sendes deg i månedsskiftet mars/april og viser opplysninger fra vertsfamilien om hvor mye du har tjent og hvor mye skatt du har betalt året før. Du må sjekke at lønnen som er oppført på skattemeldingen stemmer med dine lønnsslipper/meldinger.

I begynnelsen av året får du årsoppgave fra banken som viser hvor mye du hadde i banken ved årsskiftet og renter. Opplysningene her må du sjekke mot skattemeldingen for å kontrollere at utfylt beløp i skattemeldingen er riktig.

Du har krav på 10 prosent standardfradrag av bruttoinntekten for de to første årene du er skattemessig bosatt i Norge. Dette må du kreve selv i skattemeldingen. I tillegg må du skrive på skattemeldingen hvor lenge du har vært i Norge.

Alle endringer gjør du i skattemeldingen, og den må leveres innen 30. april.

Når du drar fra Norge, må du huske å melde flytting til utlandet med ny adresse til Skatteetaten.