Skatt

Du skal betale skatt av det du får fra vertsfamilien. Det betyr at du skal betale skatt av lommepenger/lønn og verdien av fri kost og losji. Når du søker om skattekort, må du derfor vite både hvor mye lønn du skal få, og hvor mange dager du får kost og losji i løpet av året. Se satsene for kost og losji.

Skattepliktige inntekten finner du ved å multiplisere satsen for kost og losji med antall dager du mottar fri kost og losji.

Mer informasjon om skatteregler for utenlandske arbeidstakere, finner du i brosjyren Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding.