Skattekort

Alle som skal arbeide i Norge, må ha skattekort. Du må selv søke om det ved å møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor og fylle ut skjemaet RF-1209.

Du får deretter tilsendt informasjon om skattekortet ditt (skattetrekksmelding). Vertsfamilien/arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt elektronisk.

Skattekortet viser hvor mye skatt vertsfamilien skal trekke før de betaler ut lønn til deg.
For å kunne beregne riktig skattetrekk, må skattekontoret ha opplysninger om hvor mye du regner med å tjene i Norge og hvor lenge du skal oppholde deg her.

Det er også viktig at du gir skattekontoret den adressen du mottar post på, og at du melder fra til skattekontoret hvis du får annen adresse. Reiser du tilbake til hjemlandet før du har fått skattemelding og/eller skatteoppgjør, er det viktig at skattekontoret og skatteoppkreveren får din boligadresse i hjemlandet.