D-nummer

  • Skriv ut

Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer selv. Trenger du D-nummer må du henvende deg til en godkjent rekvirent ut fra hvilket behov du har. 

Arbeidsgiver kan søke om skattekort og D-nummer for deg.

Skatteetaten rekvirerer D-nummer til deg som er skatte- eller avgiftspliktig i Norge. For å få utskrevet skattekort må du møte opp personlig på ett av 42 utvalgte skattekontor. Det finnes imidlertid enkelte unntak fra kravet om personlig oppmøte.

D-nummer tildeles:

  • personer som ikke har fødselsnummer og som ikke skal registreres som bosatt i Norge.
  • ved begrunnet behov som blant annet:
  1. å være skatte- eller avgiftspliktig til Norge
  2. å ha et kundeforhold med norsk bank
  3. å ha konto i Verdipapirsentralen VPS
  4. å motta trygdeytelser fra Norge
  5. å ha fast eiendom i Norge
  6. å inneha posisjoner i juridiske enheter eller av andre grunner registreres i foretaksregisteret eller løsøreregisteret.

Personer som har gyldig arbeids-/oppholdstillatelse, eller er EU/EØS/EFTA-borgere med registreringsbevis (unntak for nordiske borgere som ikke trenger arbeids- og oppholdstillatelse), og skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, må også møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for å melde flytting til Norge. Det vil da bli vurdert om man skal bli bostedsregistrert og få tildelt et norsk fødselsnummer.

Ny registreringsstatus inaktiv

Skattetetaten innførte i 2017 ny registreringstatus inaktiv for d-numre. Ved innføringen ble alle d-nummer uten aktivitet i et utvalg av skatteetatens systemer de siste tre år registrert med ny registreringsstatus inaktiv. Samtidig ble det innført en tidsbegrensning på alle d-nummer som fører til at alle d-nummer får registreringsstatus inaktiv 5 år etter tildeling. D-numre med aktivitet i skatteetatens systemer siste tre år, vil derfor bli registrert som inaktive i 2022.

At et d-nummer har registreringsstatus inaktiv innebærer ikke at d-nummeret har opphørt eller at det er slettet.

Inaktivt d-nummer kan reaktiveres av institusjoner som har myndighet til å rekvirere d-nummer. Skatteetaten reaktiverer inaktivt d-nummer dersom innehaveren søker om skattekort eller møter til ID-kontroll på ett av Skatteetatens 42 ID-kontorer.

Spørsmål og svar

Utenlandsk arbeidstaker

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.