D-nummer

  • Skriv ut

Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer selv. Trenger du D-nummer må du henvende deg til en godkjent rekvirent ut fra hvilket behov du har. 


Skatteetaten rekvirerer D-nummer til deg som er skatte- eller avgiftspliktig i Norge. For å få utskrevet skattekort må du møte opp personlig på ett av 42 utvalgte skattekontor. Det finnes imidlertid enkelte unntak fra kravet om personlig oppmøte.

D-nummer tildeles:

  • personer som ikke har fødselsnummer og som ikke skal registreres som bosatt i Norge.
  • ved begrunnet behov som blant annet:
  1. å være skatte- eller avgiftspliktig til Norge
  2. å ha et kundeforhold med norsk bank
  3. å ha konto i Verdipapirsentralen VPS
  4. å motta trygdeytelser fra Norge
  5. å ha fast eiendom i Norge
  6. å inneha posisjoner i juridiske enheter eller av andre grunner registreres i foretaksregisteret eller løsøreregisteret.

Personer som har gyldig arbeids-/oppholdstillatelse, eller er EU/EØS/EFTA-borgere med registreringsbevis (unntak for nordiske borgere som ikke trenger arbeids- og oppholdstillatelse), og skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, må også møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for å melde flytting til Norge. Det vil da bli vurdert om man skal bli bostedsregistrert og få tildelt et norsk fødselsnummer.

Spørsmål og svar

Utenlandsk arbeidstaker

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.