Hvem kan rekvirere D-nummer?

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer. Trenger du D-nummer må du henvende deg til en godkjent rekvirent ut fra hvilket behov du har. Les mer om hvem som kan rekvirere D-nummer her.