Hvilken dokumentasjon skal vedlegges rekvisisjonen?

Kopi av gyldig pass eller nasjonalt ID-kort skal vedlegges.
I de tilfellene nasjonalt ID-kort ikke viser kjønn (gjelder bl. a. Tyskland Italia og BE-NE-LUX-landene), må det også fremlegges kopi av annen offisiell dokumentasjon for kjønn, for eksempel fødselsattest.

Nordiske borgere kan vedlegge kopi av gyldig førerkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag fra befolkningsdatasystemet/ attestasjon/ fra folkeregisteret i hjemlandet. Utskriften skal være underskrevet og stemplet og ikke eldre enn tre måneder.

Kopien skal være bekreftet rett kopi av norsk offentlig myndighet så som skattekontor, politi, NAV, Brønnøysundregistrene, norsk utenriksstasjon, notarius publicus i og utenfor Norge, Tingretten, politi i annet nordisk land, norsk autorisert regnskapsfører, norsk advokat, norsk eiendomsmegler, norsk autorisert eller statsautorisert revisor. 

Norske banker og forsikringsselskaper kan også bekrefte rett kopi.

Minimum krav til dokumentasjon:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Bilde
  • Kjønn
  • Statsborgerskap

I tillegg til legitimasjonsdokument må du ta med arbeidskontrakt, skriftlig arbeidstilbud eller dokumentasjon på norskregistrert næringsvirksomhet.