Fødselsnummer eller D-nummer

Når du søker om å få skattekort første gang får du et registreringsnummer: D-nummer eller fødselsnummer. Nummeret står på skattekortet og brukes til å identifisere deg hos offentlige myndigheter. Når du oppretter bankkonto i Norge må du oppgi dette nummeret til banken. Du bør ha bankkonto i Norge som arbeidsgiveren kan sette inn din lønn på og som myndighetene senere kan overføre eventuell for mye trukket skatt til.

D-nummeret eller fødselsnummeret skal du bruke hver gang du kommer til Norge for å arbeide. Du må også oppgi det når du ber om nytt skattekort.

I Norge brukes fødselsnummer og D-nummer i stor utstrekning for å identifisere innbyggere og for at myndighetene skal ha en sikker identitet av den enkelte innbygger.

Alle som er bosatt i Norge får et unikt fødselsnummer som følger personen hele livet. Fødselsnummeret består av 11 sifre, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato.

Utlendinger som kommer til Norge for å arbeide i Norge under 6 måneder, får ikke fødselsnummer. De får isteden et såkalt D-nummer. Det er bygget opp på samme måte som fødselsnummeret, men her er det første sifferet øket med 4.

Har du ikke fått D-nummer tidligere, blir du tildelt D-nummer når du ber om skattekort. Du må vise fram identifikasjon (pass eller godkjent identitetskort). Når du har fått et D-nummer, skal du bruke det samme nummeret i alle sammenhenger hvor det spørres etter fødsels- eller D-nummer.

Skal du oppholde deg i Norge så lenge at du anses som bosatt etter folkeregisterloven, får du fødselsnummer. Har du tidligere fått D-nummer, skal du deretter bare bruke fødselsnummeret.