Forhåndsfastsetting

Oppholder du deg i Norge i inntil 183 dager, kan du velge å få gjort opp skatten i forbindelse med at du reiser fra Norge. Det er også et vilkår at du ikke har hatt flere opphold i Norge på til sammen mer enn 270 dager i en 36-månedersperiode. Du må fylle ut Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt - utenlandsk arbeidstaker (RF-1038). Skattemeldingen kan leveres elektronisk eller sendes til skattekontoret.

Du får skatteoppgjøret kort tid etter.

Elektronisk bruker

Har du norsk fødsels- eller D-nummer vil vi anbefale deg å bli elektronisk bruker. Du vil da oppleve at kommunikasjonen mellom deg og Skatteetaten blir enklere. Du må skaffer deg elektronisk ID før du kan bli elektronisk bruker.