Hva gjør jeg når jeg har fått skattemeldingen?

Du må kontrollere om de forhåndsutfylte opplysningene er riktig. Er opplysningene feil eller det mangler opplysninger, må du endre i skattemeldingen.

Har du endringer i de forhåndsutfylte opplysningene, må du fylle inn de beløp du mener er riktig og levere skattemeldingen senest 30. april.

Husk at du selv må føre opp standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker eller fradrag for kostnader ved å bo utenfor ditt hjem i utlandet (pendlerfradrag). Du bør også opplyse om hvor lenge du har vært i Norge i løpet av inntektsåret.

Har du ikke endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du la være å sende den inn. Du anses da å ha levert skattemeldingen med de forhåndsutfylte opplysningene.

Har du sammen med skattemeldingen fått en foreløpig skatteberegning som viser at du har betalt for lite skatt, slipper du å betale renter av restbeløpet dersom du betaler senest 31. mai.

Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd på skattemeldingen. Vær oppmerksom på at dersom du endrer inntekts- eller fradragsbeløp i skattemeldingen, blir også sum skatt endret.