Hvilke plikter har jeg når jeg skal betale skatt i Norge?

  • Du plikter å gi opplysninger om din inntekt,formue og fradrag til skattemyndighetene.
  • Opplysningene skal gis i skattemeldingen som er et skjema alle som er skattepliktig i Norge, må levere en gang i året.
  • Har du ikke mottatt skattemelding, må du henvende deg til skattekontoret.
  • Du har ansvaret for at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Dette gjelder også de opplysningene som er forhåndsutfylte. Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger kan du ilegges tilleggsskatt.
  • Er du «skattemessig bosatt» i Norge etter norske interne regler, men «skattemessig bosatt» i et annet land etter en skatteavtale, har du likevel plikt til å sende en fullstendig utfylt skattemelding til norske skattemyndigheter.