Hvilke rettigheter har jeg?

  • Skattemyndighetene plikter å gi veiledning om utfylling av skjemaer og om regelverket som gjelder deg.
  • Du kan be om å få se saksdokument som gjelder fastsettingen av din skattepliktige inntekt.
  • Du kan la deg representere ved en fullmektig, og gi vedkommende skriftlig fullmakt.
  • Er det feil i de beløpene som står i skattemeldingen, kan du selv korrigere skattemeldingen.
  • Vurderer skattekontoret å endre beløp du har oppgitt i skattemeldingen, skal de sende varsel til deg og gi deg en frist til å svare. Er du uenig i den foreslåtte endringen, må du svare skattekontoret og si hvorfor du ikke er enig. Skattekontoret vurderer og avgjør hva som skal legges til grunn ved fastsettingen av din skattepliktige inntekt. Du vil alltid få et skriftlig vedtak om fastsettingen endres. Blir det ikke noen endring, får du beskjed om det.