Hvor kommer de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen fra?

Skatteetaten får opplysninger fra en rekke kilder. Den viktigste er arbeidsgiverne som er pliktige til å trekke skatt, betale den inn og å gi opplysninger til Skatteetaten.

Etter utløpet av inntektsåret (kalenderåret) skal arbeidsgiveren sende deg en melding over din lønn og skattetrekk i inntektsåret.

Banker har også plikt til å gi opplysninger til Skatteetaten.