Hvordan fastsettes skattetrekket?

Har du fylt ut skjemaet «Søknad om skattekort for utenlandske borgere»  (RF-1209), beregnes skattetrekket på grunnlag av de opplysningene du har gitt i skjemaet. Ellers må skattemyndighetene fastsette skattetrekket på grunnlag av de opplysninger de har tilgjengelig, eventuelt anslå hva beløpene kan være.

Skattesatsene for det enkelte år er fastsatt av Stortinget som er nasjonalforsamlingen i Norge.

Arbeidstakere får vanligvis tabellkort. Krever du standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, får du særskilt utarbeidede tabeller hvor det er tatt hensyn til dette fradraget. De har nummer 7300 eller høyere. Du får et prosentkort når tabellkort ikke vil gi riktig trekk. Arbeidsgiveren skal da beregne skattetrekket med den oppgitte prosentsatsen.

Arbeidsgiver kan også søke om skattekort for deg.