Endring av grunnlaget for inntektsskatt

Mener du at grunnlaget for inntektsskatt er feil, kan du selv korrigere opplysningene om inntekt og/eller fradrag i skattemeldingen. Om du leverer skattemeldingen elektronisk, kan du korrigere opplysningene elektronisk. Om du leverer skattemeldingen på papir, må du sende inn den korrigerte skattemeldingen. Du vil da få en ny skatteberegning og du får tilbakebetalt for mye innbetalt skatt.

Du må sende en klage til skatteoppkreveren når du mener det er feil ved forskuddstrekket.

Blir du skattlagt av samme inntekt i ditt hjemland, må du henvende deg til ditt hjemlands skattemyndigheter for å få rede på hvordan du unngår dobbeltbeskatning.