Lønnsslipp

Når din arbeidsgiver utbetaler lønn, skal du samtidig få en kvittering (lønnsslipp) som viser bruttolønnen og hvor mye skatt som er trukket. Ta vare på kvitteringen. Den er dokumentasjon på hvor mye skatt du har betalt. Du kan selv se hva din arbeidsgiver har rapportert til Skatteetaten ved å bestille skjema A08 "Mine inntekter og arbeidsforhold" i Altinn.no