Plikt til å betale skatt i Norge

Plikten til å betale skatt i Norge følger norske skatteregler. Norges rett til å kreve skatt av deg kan være begrenset av skatteavtalen mellom Norge og ditt hjemland.

Arbeider du i Norge for norsk arbeidsgiver, skal du alltid betale skatt i Norge av all lønn du får for dette arbeidet.

Omfanget av skatteplikten er avhengig av hvor lenge du oppholder deg i Norge i en 12-månedersperiode eller en 36-månedersperiode. I omtale av skatteplikten vil du møte to begreper – «begrenset skatteplikt» og «skattemessig bosatt».

Begrenset skatteplikt

Er du i Norge i en eller flere perioder som ikke overstiger:

  • 183 dager i løpet av 12 måneder eller
  • 270 dager i løpet av 36 måneder

er plikten til å betale skatt i Norge begrenset til lønn fra din norske arbeidsgiver for arbeid i Norge.

Skattemessig bosatt

Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder, blir du etter norske skatteregler skattepliktig til Norge for all formue og inntekt. Da er du «skattemessig bosatt» i Norge. Du blir først skattemessig bosatt fra det året oppholdet overstiger 183 eller 270 dager. Kom du til Norge i oktober i et år og oppholder deg her til juni i året etter, er du «begrenset skattepliktig» det første året og «skattemessig bosatt» året etter.

Skatteplikt både i Norge og hjemlandet

Inntekt som du må betale skatt av i Norge, kan også være skattepliktig i ditt hjemland. For å unngå dobbeltbeskatning av samme inntekt eller formue, har Norge inngått skatteavtale med mange andre land. Opplysninger om det er inngått skatteavtale mellom Norge og ditt hjemland og hvilken betydning den har for din plikt til å betale skatt i Norge, får du på skattekontoret. Ditt hjemlands skattemyndigheter kan også gi deg informasjon om skatteavtalen.

Er du «skattemessig bosatt» i Norge både etter norske skatteregler og etter skatteavtalen, skal du i utgangspunktet betale skatt i Norge av all din formue og inntekt.

Er du «skattemessig bosatt» i Norge etter norske skatteregler, men «skattemessig bosatt» i hjemlandet etter skatteavtalen, er du skattepliktig til Norge for lønn fra din norske arbeidsgiver for arbeid i Norge.