Skattemelding

Alle som arbeider i Norge skal få skattemelding i månedsskiftet mars/april i året etter inntektsåret. Får du ikke skattemelding, må du ta kontakt med skattekontoret. Det er viktig at skattekontoret vet hvor skattemeldingen skal sendes.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger fra bl.a. arbeidsgiver. Du må kontrollere om opplysningene stemmer med den meldingen som du får fra arbeidsgiver i januar. Hvis det er feil, må du rette i skattemeldingen.

Vær oppmerksom på at du kan ha rett til fradrag i inntekten, f.eks. standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker eller fradrag for kostnader ved å bo utenfor ditt hjem i utlandet (pendlerfradrag). Du må selv kreve disse fradragene ved å føre dem opp i skattemeldingen.

Er du bosatt i en EU/EØS-stat og er begrenset skattepliktig i Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.