Skatteoppgjør

Når skatten er beregnet får du et skatteoppgjør. Det inneholder opplysning om hvilken inntekt det er beregnet skatt av, hvor mye din arbeidsgiver har trukket i skatt, og om du har betalt for mye eller for lite skatt.

Du får skatteoppgjøret så snart skatten er beregnet i perioden juni-oktober.

Mener du at grunnlaget for inntektsskatt er feil, kan du selv korrigere opplysningene i skattemeldingen. Du vil da få en ny skatteberegning og du får tilbakebetalt eventuelt for mye innbetalt skatt

Har du betalt for lite skatt, må du betale restbeløpet innen den fristen som er oppgitt på innbetalingskortet som følger med skatteoppgjøret. Du må betale innen fristen selv om du har korrigert opplysningene om inntekt og/eller fradrag i skattemeldingen. Betaler du for sent, blir beløpet tillagt forsinkelsesrenter. Betaler du ikke skatten, vil myndighetene følge opp saken og pålegge arbeidsgiver å foreta trekk i lønn dersom du fortsatt arbeider i Norge. Har du eiendeler i Norge, kan myndighetene ta pant i disse. Norske myndigheter får også bistand av utenlandske myndigheter til å kreve inn beløp som ikke er betalt.