Trygdeavgift

Er du medlem i folketrygden i Norge skal du betale norsk trygdeavgift. Trygdeavgiften trekkes fra lønnen din som en del av skattetrekket.

Er du medlem i trygdeordningen i et EU/EØS-land eller i et annet land som Norge har inngått trygdeavtale med, skal du ikke betale trygdeavgift i Norge. Dette må du dokumentere ved å legge fram blankett A1, eller annen dokumentasjon som utstedes av ditt hjemlands trygdemyndighet. Du kan da få lavere skattetrekk.

Mer informasjon om trygd i Norge finner du på nav.no.