• Skriv ut
  • 1 Jobbe 6 mnd eller mer

Dette må du gjøre når du skal jobbe i Norge:

Du må søke om et skattekort

For å søke om skattekort, må du møte personlig på et av disse skattekontorene og ha med deg:

  • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Dersom ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg ha med deg fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
  • Utfylt søknad om skattekort på skjema RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere. Husk å inkludere arbeidskontrakt eller oppdragsbekreftelse. Skjemaet finner du også på skattekontoret.
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Dersom du jobber for et bemanningsbyrå, må du i tillegg ha en oppdragsbekreftelse.

Det er egne regler for deg som er utenlandsk artist, sokkelarbeider eller jobber på NIS-/NOR-skip.

Du må ha et norsk identitetsnummer

Skal du være i Norge mer enn 6 måneder, vil Skatteetaten vurdere om du skal ha et d-nummer eller et fødselsnummer som ditt identitetsnummer.

Det norske identitetsnummeret trenger arbeidsgiveren din. Du trenger også dette nummeret for å kunne identifisere deg i mange sammenhenger.

Du må melde flytting 

Skal du være i Norge mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge. Du må da møte personlig på et av disse skattekontorene og ha med deg:

  • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Dersom ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg ha med deg fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
  • Registreringsbevis
  • Utfylt melding om flytting fra på skjema RF-1401 Melding om flytting til Norge. Skjemaet finner du også på skattekontoret.
  • Arbeidskontrakt som varer i minst seks måneder(dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at  kontrakten fortsatt er gyldig).
  • Kontrakt for kjøp av bolig eller leie av bolig i minst seks måneder(gjelder ikke dersom det er barn eller ektefelle som skal bo sammen med foreldrene eller ektefelle).

Driver du egen næringsvirksomhet må du ha med bekreftelse på dette.

Når Skatteetaten har avgjort om du oppfyller vilkårene for å bli registrert som innflyttet til Norge, vil du få et svar i posten. Dersom du oppfyller vilkårene, får du et fødselsnummer. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for å bli registrert som innflyttet til Norge, skal du bruke D-nummeret ditt som identitetsnummer. 

Dersom du pendler mellom Norge og et EØS-land, gjelder egne regler. Dersom du regnes som pendler, får du et D-nummer i stedet for fødselsnummer.

Du må holde oss oppdatert om hvor du bor

Du må melde fra til Skatteetaten om hvor du bor, også etter at du har flyttet fra Norge. Du har selv ansvaret for at Skatteetaten har riktige opplysninger om adressen din.

Offentlige etater i Norge bruker adressen du har i folkeregisteret for å sende deg post. Dersom du står med feil adresse, kan du gå glipp av viktig informasjon, for eksempel om du får penger igjen på skatten.

Bli elektronisk bruker

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker.

Dersom du fremdeles lurer på noe, kan du lese mer på skatteetaten.no. Du kan også ringe 800 80 000, fra utlandet +47 22 07 70 00.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.