Det er egne regler for deg som er utenlandsk artist, sokkelarbeider eller jobber på NIS-/NOR skip

Utenlandske artister og idrettsutøvere

Med artist mener vi underholdningsartister og idrettsutøvere. Som artist skal du ikke søke om skattekort. Den som engasjerer deg eller arrangerer forestillinger hvor du skal delta, skal melde fra om arrangementet til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjemaet Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er).


Den som utbetaler bruttohonoraret, er ansvarlig for å trekke og betale inn artistskatten. Du må betale skatt av inntekt fra artistvirksomhet uansett hvem som tjener på det, uavhengig av om det er deg, en representant eller et foretak.

Sokkelarbeidere bosatt i utlandet og sjøfolk som er ansatt på fartøy i petroleumsrelatert virksomhet på sokkel

Du trenger ikke møte personlig på et skattekontor for å søke om skattekort og gjennomføre ID-kontroll. Har du norsk arbeidsgiver må du sende inn søknadsskjema RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere, sammen med kopi av gyldig legitimasjonsdokument, så får du et d-nummer fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Har du utenlandsk arbeidsgiver skal din arbeidsgiver sende inn skjemaet RF-1199 Opplysninger om oppdrag og oppdragstaker, sammen med kopi av godkjent legitimasjonsdokument, så får du et d-nummer fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Registrering kan også gjøes gjennom oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Sjøfolk bosatt i utlandet ansatt på NIS- eller NOR-skip

Du trenger ikke møte personlig på et skattekontor for ID-kontroll. Din arbeidsgiver (rederen) sender inn skjemaet RF-1325 Søknad om D-nummer til Sentralskattekontoret for utenlandssaker for maritime arbeidsforhold. sammen med kopi av godkjent legitimasjonsdokument, så får du et d-nummer fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).