Skatt når noe skjer i livet

  • Skriv ut

Når livet ditt endrer seg vil ofte også skatten endres. Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

Skattekortet/skattetrekksmeldingen lages på bakgrunn av opptil to års gamle opplysninger. Sjekk skattekortet så du ikke trekker for mye eller for lite skatt.

Familie

Har du fått utgifter til barnepass?

Har du blitt aleneforsørger?

Har du blitt samboer, gift eller skilt?

Har du blitt enke eller enkemann?

Jobb

Har du fått jobb eller byttet jobb?

Bolig

Har du solgt eller kjøpt bolig?

Skal du leie ut bolig?

Pensjon

Skatteregler for pensjonister - ulike måter å ta ut pensjon på.

Har du blitt pensjonist på fulltid?

Har du gått fra etterlattepensjon til alderspensjon?

  • Har du gått fra etterlattpensjon til alderspensjon må du huske å endre skattekortet dersom inntekten har endret seg. Etterlattepensjon utbetales månedlig frem til den etterlatte tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkortet mot inntekt og opphører hvis den etterlatte gifter seg på nytt.

Har du gått fra uførepensjon til alderspensjon?

Har du blitt pensjonist og jobber samtidig?

  • Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres. Får du endringer i inntekten må du huske å endre skattekortet slik at du ikke får restskatt.

Har du begynt å ta ut AFP?

  • Du betaler mindre skatt av pensjonsinntekt (herunder AFP) enn av lønnsinntekt. Husk å sjekke skattekortet.

Uføretrygd

Har du blitt ufør?

  • Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger, skattlegges på samme måte som lønnsinntekt. Husk å sjekke skattekortet ditt
  • Informasjon om uføretrygd finner du på NAV sine nettsider

Ikke betal for mye skatt - sjekk skattekortet ditt

Har du kjøpt bolig og fått gjeld, skiftet jobb og fått endring i lønn, mistet jobben, blitt pensjonist eller andre endringer i livet som påvirker din økonomi?

Da er det lurt å sjekke skattekortet så du ikke betaler for mye skatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.