Skattekort og likningsverdi på bolig

  • Skriv ut

Likningsverdien på bolig som står oppgitt på skjemaet som følger ditt skattekort, er en foreløpig beregning for å få et mest mulig korrekt skattetrekk i det kommende inntektsåret.

Om du mener at den estimerte likningsverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket, kan du endre skattekortet ditt. Oppgi den likningsverdien du mener er riktig. Likningsverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Likningsverdien for sekundærbolig skal ikke overstige 96 prosent (2016) (84 prosent - 2015) av markedsverdien.

For å ta hensyn til en forventet prisvekst i boligmarkedet, er det lagt til grunn en økning av likningsverdiene på boligeiendommer med 10 prosent fra 2014 til 2016.

Likningsverdi for primær-og sekundærboliger

Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt ved utgangen av inntektsåret) utgjør 25 prosent av den beregnede markedsverdien (2015 og 2016). Likningsverdien for sekundærbolig utgjør 80 prosent (2016) (70 prosent - 2015) av den beregnede markedsverdien.

Likningsverdi og formueskatt

En for høy eller lav likningsverdi vil kun ha betydning for skattetrekket om du betaler formuesskatt.  En enslig skattyter vil ikke få skatt på formuen før etter at formuen er redusert med gjelden og et bunnfradrag på 1,4 millioner (2016) (1,2 millioner kroner - 2015). For ektepar er bunnfradraget på 2,8 millioner kroner (2016) ( 2,4 millioner kroner - 2015).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.