Fastsettelse av formuesverdi på bolig i skattekortet

  • Skriv ut

Den formuesverdien som står oppført på din bolig i skjemaet som følger skattetrekksmeldingen din, er en foreløpig beregning for å få et mest mulig korrekt skattetrekk i det kommende inntektsåret.

Om du mener at den estimerte formuesverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket, kan du endre skattekortet ditt. Oppgi den formuesverdien du mener er riktig. Formuesverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Formuesverdien for sekundærbolig skal ikke overstige boligens markedsverdi.

For å ta hensyn til en forventet prisvekst i boligmarkedet, er det ved forskuddsutskrivingen lagt til grunn en økning av formuesverdiene på primær- og sekundærboliger med 2 prosent fra utgangen av 2016 til utgangen av 2018. 

Formuesverdi på primær- og sekundærboliger

Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt ved utgangen av inntektsåret) utgjør 25 prosent av den beregnede markedsverdien (2017 og 2018). Formuesverdien for sekundærbolig utgjør 90 prosent (2017 og 2018) av den beregnede markedsverdien. Dette er satser som anvendes for å fastsette en formuesverdi på din bolig. Se over for satsene som gjelder ved krav om nedsettelse av formuesverdi.  

Formuesverdi og formueskatt

En for høy eller lav formuesverdi vil kun ha betydning for skattetrekket om du betaler formuesskatt. En enslig skattyter vil ikke få skatt på formuen før etter at formuen er redusert med gjelden og et bunnfradrag på kr 1,480 000 (2017). For ektepar er bunnfradraget på kr 2 960 000 (2017).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.