Betalingsmislighold

  • Skriv ut

Alle skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall. Hvis kravene ikke er betalt ved forfall, eller betales for sent, blir det iverksatt tiltak.

Betalingsplikten faller ikke bort selv om det er uenighet om kravet.

Forsinkelsesrenter

Ved mislighold av betalingsplikten påløper det forsinkelsesrenter (morarenter). Forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer. Rentesatsen justeres to ganger i året av Finansdepartementet.

Aktuelle tiltak ved betalingsmislighold

  • utleggsforretning
  • utleggstrekk
  • tvangssalg
  • konkursbegjæring
  • motregning

Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av disse tiltakene.

Les mer om tiltak for å kreve inn ubetalt restskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.