Buskerud

Kommune
nummer
KommuneKontonummer
0602
Drammen
63450606024
0604
Kongsberg
63450606040
0605
Ringerike
63450606059
0612
Hole
63450606121
0615
Flå
63450606156
0616
Nes
63450606164
0617
Gol
63450606172
0618
Hemsedal
63450606180
0619
Ål
63450606199
0620
Hol
63450606202
0621
Sigdal
63450606210
0622
Krødsherad
63450606229
0623
Modum
63450606237
0624
Øvre Eiker
63450606245
0625
Nedre Eiker
63450606253
0626
Lier
63450606261
0627
Røyken
63450706274
0628
Hurum
63450606288
0631
Flesberg
63450606318
0632
Rollag
63450606326
0633
Nore og Uvdal
63450606334