Svalbard

Kommune
nummer
KommuneKontonummer
2100
Svalbard
63450621007