Hvorfor får jeg restskatt og hvordan unngå det

  • Skriv ut

Her gir vi deg noen tips for å unngå restskatt.  

Sjekk alltid om:

Endringer som kan påvirke skatten din:

Du har betalt mindre renter enn beregnet

Et viktig fradrag er gjeldsrenter som du betaler gjennom et år, typisk på et boliglån. Rentene på lånet er fradragsberettiget. Informasjonen om størrelsen på rentene, henter Skatteetaten fra skattemeldingen. Hvis rentenivået har gått vesentlig ned, slik at du betaler mindre renter enn det som var forventet i starten av året, vil du også ha rett på et mindre fradrag enn det som var utgangspunktet i skattekortet. Da vil du kunne få restskatt. Det samme gjelder om du i samme periode har betalt ned en god del av lånet, slik at du av den grunn betaler mindre renter.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Sjekk hvilken rente og gjeld Skatteetaten tar utgangspunkt i. Hvis dette ser feil ut, endrer du skattekortet.

En betalingsplan med oversikt over både avdrag og renter får du fra banken din.

Feil fordeling av boliglånet

Er du samboer og/eller ektefelle og har felles gjeld, og dere har valgt å fordele rentene mellom dere? Når Skatteetaten mottar opplysninger fra banken, kan det være at gjelden kun blir rapportert på den ene av partene, selv om dere deler gjelden mellom dere. Dette vil føre til at den av dere som ikke får registrert gjelden, heller ikke får forhåndsutfylt gjeldsfradraget som han eller hun har krav på i skattemeldingen. Den ene vil da kunne ende opp med å få restskatt og den andre få skatt til gode.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Fordelingen kan ordnes ved å endre i neste års skattemelding. Du kan også sjekke informasjonen om gjeld som står på forslaget til skattekortet (skattetrekksmeldingen) som kommer i desember. Du kan endre dette i løpet av året ved å endre skattekortet.

Når du har endret skattekortet, sendes nytt skattekortet automatisk til arbeidsgiveren din.

Livssituasjonen din har endret seg - Barnet ditt har sluttet i barnehage eller skolefritidsordning. Du er ikke lenger enslig forsørger. Du har blitt pensjonist osv.

Skjer det endringer i livssituasjonen din som kan påvirke retten til fradrag gjennom året, og du ikke melder fra om dette, kan du få restskatt. For eksempel at du var enslig forsørger ved inngangen av skatteåret, men ikke er det ved utgangen av året.

Det kan også være at barn slutter i barnehage eller skolefritidsordningen, slik at slike utgifter forsvinner.

Det kan også være at du har kortere reisevei til arbeid enn du hadde året før, slik at opplysningene om reise som ble lagt til grunn i skattetrekksmeldingen var feil.

Hvis grunnlaget for å motta støtte fra for eksempel NAV endrer seg, må du også gi beskjed til NAV.

Alt dette kan føre til at du har rett på mindre fradrag, og at du har betalt for lite skatt gjennom året.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Så snart det skjer endringer i livssituasjonen din, må du endre skattekortet ditt

Du har flere arbeidsgivere og blitt trukket feil

Skattekortet vil f.o.m. inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet. Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på. Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Tabelltrekk

Du må fortsatt alltid sjekke at det ikke er to utbetalere som trekker etter tabell for samme arbeidsperiode. Dette kan du sjekke på lønnslippen din eller på utbetalingene fra NAV.

Dersom dette skjer vil du ha stor risiko for å få restskatt. Du bør endre skattekortet ditt til prosentkort dersom du har flere utbetalere. (som f.eks. hovedarbeidsgiver, biarbeidsgiver, NAV, andre pensjonsutbetalere).

Den mest vanlige måten å trekke skatt på, er gjennom tabelltrekk. Her er både inntekt og fradrag medregnet når skatten trekkes. Men har du flere arbeidsgivere, er det kun hovedarbeidsgiver (som du får utbetalt mest lønn fra) som kan benytte tabelltrekk. Andre arbeidsgivere må benytte prosenttrekk. Hvis mer enn én arbeidsgiver benytter tabelltrekk, blir du trukket for for lite skatt.

Det betyr at du betaler for lite skatt gjennom året, og må betale restskatt. Det gjelder også om du er alderspensjonist.

Om Nav betaler hovedpensjonen din, men du har tilleggspensjoner fra tidligere arbeidsgivere, er det kun overfor Nav at tabelltrekk kan benyttes. Tilleggspensjoner må betales via prosenttrekk.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Sørg for at arbeidsgiverne dine, også NAV, benytter riktig del av skattekortet. Hovedarbeidsgiver kan benytte tabelltrekk, mens biarbeidsgiver må benytte prosenttrekk.

Du har gått over fra lønnsmottaker til pensjonist

Når du går over fra å være lønnsmottaker til pensjonist, må du passe på at utgifter du hadde i arbeidslivet, men som du ikke lenger har som pensjonist, ikke blir med på skattetrekksmeldingen. Dette kan for eksempel være fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver. Dette er fradragsberettiget, men om du ikke har slike utgifter etter at du har sluttet i arbeidslivet, er dette ikke fradrag som skal regnes med.

Har Skatteetaten basert skattekortet ditt på fradrag du ikke lenger har rett på, vil det føre til restskatt.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Informasjon om disse fradragspostene kan du endre ved å endre skattekortet.

Du har høyere inntekt enn oppgitt i prosent-skattekortet

Dette punktet gjelder bare de som har prosenttrekk. De fleste arbeidstakere har tabelltrekk, noe som gjør at endringer i inntekten i all hovedsak ikke får betydning for om du får restskatt eller skatt til gode.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Med prosenttrekk må du følge med endringer i inntekten og fradragene, og rapportere om disse gjennom å endre skattekortet.

Opplysningene i skattemeldingen stemmer ikke

Hvis banken din har rapportert inn feil om gjelden- eller formuen din til Skatteetaten, arbeidsgiver har innrapportert feil inntekt, barnehagen har glemt å sende inn opplysninger om utgifter eller lignende, vil grunnlaget for skattetrekket være feil. Da kan du få feil skatt og ende opp med restskatt. Disse opplysningene må sjekkes i skattemeldingen, og endringer registreres innen fristen 30. april.

Tips til hvordan unngå restskatt:

Gå gjennom skattemeldingen post for post, og kontroller opplysningene opp mot årsoppgavene fra arbeidsgiver, bank, NAV osv.

Har du fått en korrigert oppgave av en av de som rapporterer dine opplysninger inn til Skatteetaten før skattemeldingen skal leveres, er det viktig at du fører inn disse korrigeringene.

Om du har fått restskatt, bør du sammenligne skattekortopplysningene med årets skattemelding. Se om opplysningene stemmer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.