Hvorfor er det forskjell på tilgodebeløpet og det jeg har fått inn på konto?

  • Skriv ut

Er det forskjell på det beløpet som står til gode på skatteoppgjøret og det beløpet som du har fått utbetalt?

Da kan skatteoppkrever ha foretatt en motregning i tilgodebeløpet.

Det er en oppgjørsmåte som innebærer at to krav avregnes mot hverandre så langt de dekker hverandre. 

Du vil da få eget brev fra skatteoppkreveren som viser hvilke krav som er dekket opp ved motregning.

Skylder du:

  • skatt eller forsinkelsesrenter for tidligere år,
  • skatt til andre kommuner,
  • har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt, eller
  • har andre restanser til stat eller kommune, for eksempel bøter eller kommunale avgifter

kan skatteoppkreveren eller Skatteetaten (og andre instanser som forvalter slike krav) dekke sine krav gjennom motregning i ditt tilgodebeløp på skatten.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med skatteoppkreveren i den kommunen du er skattepliktig til. 

Skatteoppkreveren svarer på spørsmål om motregning, og kan også informere deg om hvilket krav som er dekket opp og hvem det er som har krevet motregning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.