Hvorfor har jeg ikke fått skatteoppgjøret mitt?

  • Skriv ut

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon til oss. Du vil tidligst motta tilgodebeløpet på din konto den dagen skatteoppgjøret ditt er datert. Det kan ta inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen før pengene faktisk utbetales. 

Første pulje med skatteoppgjør er klar 22. juni. Neste oppgjør er 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. 

Årsaker til at du ennå ikke har fått oppgjøret ditt, kan være:

  • Du er oppført med feil kontaktinformasjon og har derfor ikke fått varsel om skatteoppgjør. Sjekk dette på norge.no.
  • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere. Denne gruppen får oppgjøret sitt tidligst 2. august og senest 25. oktober. 
  • Du er lønnstaker/pensjonist og leverte skattemeldingen på papir. Da får du skatteoppgjøret tidligst 2. august og senest 25. oktober. 
  • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
  • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
  • Du har ikke oppgitt boligopplysninger i skattemeldingen din. Dette kan du sjekke opp og rette selv ved å sende inn skjema RF-1282. Du vil få skatteoppgjøret ditt i slutten av oktober.
  • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
  • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt; 25. oktober.
  • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den. Om du for eksempel har skrevet merknader i post 5.0, kan det føre til at du får ditt oppgjør senere.

Skattemeldingene blir behandlet fortløpende hos en saksbehandler ved skattekontorene, og skatteoppgjøret blir sendt deg så snart det er klart: løpende mellom 2. august og 25. oktober.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.