Hva står i skattelistene?

 • Skriv ut

Skattelistene legges ut på skatteetaten.no på høsten etter at skatteoppgjøret er klart for alle skattytere.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret i oktober.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • skattyternes navn
 • postnummer og poststed
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
 • nettoformue
 • nettoinntekt (omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42) 
 • skatt

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelistene for personer skal ikke inneholde:

 • opplysninger om personer med sperret adresse gitt i medhold av lov om folkeregistrering
 • opplysninger om personer der opplysningene som inngår kan røpe et klientforhold
 • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntekstsårets utgang
 • opplysninger om personer uten fast bopel
 • opplysninger om avdøde personer

Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven § 9-7.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.