SOKKEL/UTLAND

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2312 SOKKEL/UTLAND 29-09-00 22806 1132572902 1064256173 76340074 12631 148063506 7648