Oslo

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
0301 OSLO 10-10-01 410349 33913094436 34012911629 2607852621 277689 2580167999 100899