Sokkel/utland

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2312 SOKKEL/UTLAND 10-10-01 15503 860290261 763688441 59835314 8445 162673603 5125