Svalbard

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2100 SVALBARD 14-09-01 426 3375122 1869401 469939 76 2245387 338