Oslo

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
0301 OSLO 10-10-02 411067 34928146414 35755389081 3047473924 278978 2289272504 97539