Sokkel/utland

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2312 SOKKEL/UTLAND 10-10-02 14554 899704422 828775796 62101261 7472 139135859 5180