Oslo

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
0301 OSLO

20031010

414638

35223590471

36516607789

3406249891

288458

2190229892

94463