Sokkel/Utland

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2312 SOKKEL/UTLAND

20031010

16292

992028517

893852884

56373980

7507

161916324

6663