Svalbard

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2100 SVALBARD

20031010

531

5008856

2553749

293514

88

2946782

399