Oslo

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
0301 Oslo 08102004 415268 35942900894 37263589677 3351606606 296804 2136462666 90148