Sokkel/Utland

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2312 Sokkel/Utland 08102004 14195 891481678 791787908 47497818 6154 152630127 5555