Svalbard

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
2100 Svalbard 08102004 2504 4882834 3143218 616041 154 2414906 366