Skatteoppgjøret for 2004 - personlige skattytere - juni

  • Skriv ut

Hovedtall for hver kommune, sommerutlegget

Her finner du blant annet oversikt over:

  • sum skatt per kommune
  • antall skattytere per kommune
  • antall skattytere med tilgodebeløp per kommune
  • sum tilgodebeløp per kommune
  • antall skattytere med restskatt per kommune
  • sum restskattbeløp per kommune.

Vedlegg

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2004

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.