Oslo

Kom.
-nr
Kommune Dato Ant. s.y. Sum skatt Sum forskudd Tilgode- beløp Ant. tilg. Sum restsk. Ant. restsk.
0301 Oslo 24062005 328459 26593125279 28102016743 2128060262 249874 576301904 53081